1.

بررسی قابلیت داده های ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی :منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
جلیل فرزاد مهر؛ حسین ارزانی؛ علی اصغر درویش صفت؛ محمد جعفری

2.

طراحی و ارزیابی فنی شبکه جاده جنگلی از لحاظ قابلیت دسترسی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: بخش نمخانه، جنگل آموزشی پژوهشی خیرود)

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ علی اصغر درویش صفت

3.

مدل برنامه ریزی خطی در تخصیص زمین به کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
سید رشید فلاح شمسی؛ هوشنگ سبحانی؛ ارسطو سعید؛ علی اصغر درویش صفت؛ احمد فرجی دانا

4.

مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
نعمت اله خراسانی؛ علی شکرایی؛ ناصر مهردادی؛ علی اصغر درویش صفت

5.

مکان یابی خود کار کاربری زمین با استفاده از ارزیابی چند عامله تناسب سرزمین مطالعه موردی : برنامه ریزی اقتصادی زمین در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی ( ارسباران شمالی )

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
سید رشید فلاح شمسی؛ هوشنگ سبحانی؛ ارسطو سعید؛ علی اصغر درویش صفت؛ احمد فرجی دانا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب