1.

ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران

دوره 39، شماره 44، مهر 1386
صالح رحیمی؛ طاهره علومی؛ غلامرضا فدایی

2.

بررسی تطبیقی میزان سرمایۀ اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی؛ مقایسۀ کتابخانه‌های دانشگاه تهران با دانشگاه شریف

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 169-189
ناهید جعفری؛ مریم ناخدا؛ غلامرضا فدایی

3.

بررسی میزان مطابقت نمایه‌های انتهای کتاب‌های مرجع فارسی و عربی حوزه علوم اسلامی منتشره در ایران بین سال‌های 1370 - 1388 با استانداردهای موجود

دوره 46، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 13-34
غلامرضا فدایی؛ احمد شعبانی؛ بهروز همایی

4.

تحلیل گفتمان انتقادی و کاربرد آن در پژوهشهای علم اطلاعرسانی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-26
مهدی شقاقی؛ غلامرضا فدائی

5.

دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی: گروه‌ها، رشته‌ها، گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی پیشنهادی

دوره 45، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 13-26
غلامرضا فدایی؛ الهام برمر

6.

سخن سردبیر

دوره 44، شماره 2، تیر 1389، صفحه 7-13
غلامرضا فدایی

7.

سخن سردبیر

دوره 44، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 5-9
غلامرضا فدایی

8.

سخن سردبیر: بین اطلاع‏رسانی و شایعه

دوره 45، شماره 4، دی 1390، صفحه 7-11
غلامرضا فدایی

9.

سخن سردبیر: تغییر نام رشته و یا دانشکده

دوره 45، شماره 3، آبان 1390، صفحه 7-11
غلامرضا فدایی

10.

سخن سردبیر:سرقت جزیی و سرقت کلی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 7-11
غلامرضا فدایی

11.

سخن سردبیر: علم نافع

دوره 44، شماره 4، دی 1389، صفحه 7-11
غلامرضا فدایی

12.

سخن سردبیر: میان رشته‌ای بودن

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 7-11
غلامرضا فدایی

13.

سخن سردبیر: نقشه راه یا برنامه ریزی استراتژیک

دوره 45، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 7-11
غلامرضا فدایی

14.

نگاشت ساختار فکری حوزۀ موضوعی ترمودینامیک بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه‌شده در وبگاه علوم مؤسسۀ تامسون رویترز

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-38
رسول زوارقی؛ غلامرضا فداییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب