1.

ادبیات چیست؟ خوانشی ویتگنشتاینی از بازی زبانی ادبیات و نمود آن در صید قزل‌آلا در آمریکا

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 687-728
مریم سلطان بیاد؛ بعثت علمی

2.

خوانشی هگلی از نمایشنامۀ ژان قدیس اثر جورج برنارد شاو: تأثیر رویکرد دیالکتیکی در یک بازآفرینی تاریخی

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 45-63
مریم سلطان بیاد؛ ناهید احمدیان

3.

فنون بازنمایی باروک در هزارتوهای قلعة هاوارد بارکر

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 37-56
مریم سلطان بیاد؛ طاهره رضایی

4.

گفتمان سازی و منازعات گفتمانی در رمان دلبند از تونی موریسون

دوره 24، شماره 1، تیر 1398، صفحه 251-268
مریم سلطان بیاد؛ سجاد قیطاسی

5.

مقاومت زن دربرابر ایدئولوژی مردسالار در نمایشنامة قصة زمستان از شکسپیر با توجه به نظریه‌های استفان گرینبلات و آلن سینفیلد

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 217-230
مریم بیاد؛ سجاد قیطاسی

6.

مقایسه شخصیت‌های قصه‌های عامیانه ایرانی و داستان‌های هانس کریستین اندرسن

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 5-20
مریم سلطان بیاد؛ محسن حنیف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب