1.

تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
محمود کاظمی

2.

تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 697-716
سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود کاظمی

3.

جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 287-309
محمود کاظمی

4.

شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 133-152
محمود کاظمی؛ اسعد انورعارف

5.

ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 151-168
محمود کاظمی

6.

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
محمود کاظمی

7.

مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 305-323
محمود کاظمی؛ علی زارعی

8.

معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و حقوق کشورهای رومی- ژرمنی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-85
محمود کاظمی

9.

نظریة قائم‌مقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوعة ایران‏

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 523-545
محمود کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب