1.

تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه

دوره 40، شماره 1، بهار 1389
محمود کاظمی

2.

تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 697-716
سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود کاظمی

3.

جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 287-309
محمود کاظمی

4.

شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 133-152
محمود کاظمی؛ اسعد انورعارف

5.

ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 151-168
محمود کاظمی

6.

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386
محمود کاظمی

7.

مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 305-323
محمود کاظمی؛ علی زارعی

8.

معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و حقوق کشورهای رومی- ژرمنی

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-85
محمود کاظمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.