1.

بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه گانه حاکمیت: مطالعه موردی ایران

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 297-316
فردین قریشی

2.

بررسی جامعه شناختی نسبت دموکراسی و سکولاریسم (مطالعه موردی تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران)

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
فردین قریشی؛ مهدی رفیعی

3.

چالش های نظری ایدئولوژی های سیاسی: مطالعه موردی ایران

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388
فردین قریشی

4.

عوامل مؤثر بر ایجاد و بازتولید نابرابری درآمد: مطالعه موردی هندوستان

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 503-483
فردین قریشی؛ محمدحسین محمدی

5.

مبانی فکری اصل‌گرایان اسلامی ایران معاصر (مطالعۀ موردی: جمعیت فدائیان اسلام)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 211-228
فردین قریشی؛ هادی داوودی زواره

6.

مبانی معرفت‌ شناسانه اصلاح طلبی دینی: تحریر چالش های نظری و بسط پاسخ های نظریه

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
فردین قریشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب