1.

بررسی مقایسه‌ای مدل‌های شاخص رضایت مشتری و ارا ئه مدلی برای سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

دوره 1، شماره 2، 1388
عباس صدقی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ داود مطلّبی؛ سیدجابر حسینی؛ حمیدرضا یزدانی

2.

بررسی نقش میانجی اعتماد و تعهدسازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان‌ها

دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 105-118
سیدرضا سیدجوادین؛ احسان عابدی؛ حمیدرضا یزدانی؛ بهروز پورولی

3.

شناخت نحوه تاثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی

دوره 1، شماره 1، 1387
سیدرضا سیدجوادین؛ ، محمدمهدی فراحی؛ غزاله طاهری عطار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب