1.

ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در بخش ارتباطات ثابت و سیار ایران: مطالعه چندموردی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 525-542
محسن نظری؛ محمود کمره ای؛ علی حیدری؛ امیر حسین قادری عابد

2.

ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 25-44
محمدعلی شاه حسینی؛ علی حیدری؛ سیدمحمد اعرابی؛ صادق قادری کنگاوری

3.

ارائۀ مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونۀ ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 455-474
علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ علیرضا والی پور

4.

استخراج عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری حاکمیت شرکتی در اتحادهای استراتژیک از نوع سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی با استفاده از روش مرور نظام‌مند

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 64-93
محمد ‎هادی صادق؛ محمدعلی شاه حسینی؛ علی حیدری

5.

بررسی تأثیر بازارگرایی اکتشافی و بهره‌بردارانه بر نوآوری و عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 595-616
آیدا شیوا؛ هاشم آقازاده؛ علی حیدری

6.

بررسی رابطۀ‌ قابلیت معنابخشی استراتژیک و نوآوری مدل کسب‌وکار

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 487-507
حامد وارث؛ علی حیدری؛ مهران اکبری

7.

پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‎های علمی ـ پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا 1393

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 83-102
علی حیدری؛ علیرضا والی پور

8.

راهبردهای بازارگرایی و نوآوری، رویکردی به پویایی کسب‌وکار

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 159-182
آیدا شیوا؛ هاشم آقازاده؛ علی حیدری

9.

فراتحلیل عوامل مؤثر بر انصاف ادراک‏شده در استراتژی قیمت‏گذاری پویا

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 229-252
محسن نظری؛ علی حیدری؛ منیژه حقیقی نسب؛ مهدی سمیع زاده

10.

نقش‏‌ بنگاه‌های مادر ایرانی در خلق و تخریب ارزش: مطالعه موردی چندگانه

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 262-284
محمدعلی فلاح؛ علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ سیدمحمد اعرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب