1.

بررسی روش‌ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 151-178
رحمت اله قلی پور؛ محمد مهدی درویش زاده؛ علی پیران نژاد

2.

تحلیلی بر خط‌مشی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب:آسیب‌شناسی اجرا با رویکردی فازی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 107-136
رحمت ا... قلی پور؛ وحید بیگی؛ علی اصغر سعد آبادی

3.

چالش های بهره‌وری در دولت

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 595-618
رحمت‎الله قلی پور

4.

طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در ایران (مورد مطالعه : صنعت برق)

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-76
مهدی علی‌زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ علی پیران نژاد؛ محمد فاضلی

5.

طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش‌های همگانی

دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 52-79
بهداد صادقی؛ رحمت‌الله قلی‌پور؛ مجتبی امیری؛ مرجان صفاری

6.

فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی (نمونه‌پژوهی: شورای شهر مشهد)

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 557-580
رحمت‌اله قلی‌پور؛ علی حمیدی‌زاده؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی ملائی؛ سیدحامد رستگار

7.

مدل تصمیم‌گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 404-426
رحمت ا... قلی پورسوته؛ محمد مرادی؛ مهدی گودرزی؛ محمود عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب