1.

بررسی روش‌ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 151-178
رحمت اله قلی پور؛ محمد مهدی درویش زاده؛ علی پیران نژاد

2.

تحلیلی بر خط‌مشی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب:آسیب‌شناسی اجرا با رویکردی فازی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 107-136
رحمت ا... قلی پور؛ وحید بیگی؛ علی اصغر سعد آبادی

3.

چالش های بهره‌وری در دولت

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 595-618
رحمت‎الله قلی پور

4.

طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در ایران (مورد مطالعه : صنعت برق)

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-76
مهدی علی‌زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ علی پیران نژاد؛ محمد فاضلی

5.

فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی (نمونه‌پژوهی: شورای شهر مشهد)

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 557-580
رحمت‌اله قلی‌پور؛ علی حمیدی‌زاده؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی ملائی؛ سیدحامد رستگار

6.

مدل تصمیم‌گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 404-426
رحمت ا... قلی پورسوته؛ محمد مرادی؛ مهدی گودرزی؛ محمود عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب