1.

بررسی ارتباط مورفولوژی گیاهی با خصوصیات مورفومتری نبکاهای گونة «روماریا تورسستانیکا»

دوره 41، شماره 69، آذر 1388
محسن پورخسروانی؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری

2.

بررسی و تحلیل شواهد ژئومورفیک زمین‌ساخت فعال در حوضه رودبار از سرشاخه‌های دز

دوره 42، شماره 73، دی 1389، صفحه 20-35
رسول شریفی نجف‌آبادی؛ مسعود معیری؛ حسنعلی غیور؛ همایون صفایی؛ عبداله سیف

3.

تحلیل مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی ومدل‌های رگرسیونی پیش‌بینی رسوب معلق مطالعه موردی: حوضه آبخیز اسکندری واقع در حوضه آبریز زاینده رود

دوره 42، شماره 71، آذر 1389
عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ محمد حسین رامشت؛ ناصر موحدی نیا

4.

تلفیق مدل‌سازی ریاضی و آماری ناهمواری برخان مطالعه موردی: ریگ چاه جام

دوره 42، شماره 73، دی 1389
سیدحجت موسوی؛ مسعود معیری؛ عباسعلی ولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب