1.

اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA

دوره 22، شماره 3، مهر 1399، صفحه 475-486
فاطمه غفاری رهبر؛ معظم حسن پور اصیل؛ آتوسا وزیری؛ سهیلا تالش ساسانی؛ جمالعلی الفتی

2.

بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی در سیستم آبیاری قطره ای

دوره 18، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 415-430
داریوش رمضان؛ معظم حسن پور اصیل؛ رضا صالحی؛ حسین دهقانی سانیچ

3.

تاثیر جیبرلیک اسید و ورمی کمپوست بر رشد و گلدهی گل نرگس

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 183-198
نرگس خاتون جوکار؛ معظم حسن پور اصیل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب