1.

از فقه ادله تا فقه علل

دوره 16، شماره 2، تیر 1399، صفحه 331-360
عبدالحسین رضایی راد؛ معصومه سیاحی

2.

بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 389-412
عبدالحسین رضائی راد

3.

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 227-259
زهره حاجیان فروشانی؛ عبدالحسین رضایی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب