1.

ارزیابی میزان تأثیرگذاری دانش بومی بر پایداری توسعة کشاورزی مطالعة موردی: روستاهای دهستان گوگ‌تپة شهرستان بیله‌سوار

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 389-410
طاهره صادقلو؛ عبداله عزیزی دمیرچیلو

2.

تحلیل تأثیر رسانه‌های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد)

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 462-477
طاهره صادقلو؛ فهیمه جعفری؛ حمیده محمودی

3.

تحلیل علل و انگیزه‌های مهاجرت بازگشتی در میان مهاجران روستایی (موردمطالعه: شهرستان خرم‌‏آباد)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 270-285
حسین میخک؛ فرشته حافظی؛ طاهره صادقلو

4.

تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلان‌شهرها (موردمطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلان‌شهر مشهد)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 684-697
سودابه احمدی؛ طاهره صادقلو؛ حمید شایان

5.

توسعه و اعتبارسنجی شاخص های موثر درشبکه فضایی بازاریابی محصول شیر درمناطق روستایی

دوره 4، شماره 4، دی 1392، صفحه 793-824
محمدرضا رضوانی؛ طاهره صادقلو؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حسنعلی فرجی سبکبار

6.

سنجش سطح دانش مدیریت بحران مدیران محلی روستایی با تأکید بر زلزله مطالعة موردی: دهستان ‌گشت، شهرستان سراوان

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 541-564
حمدالله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو؛ اسلام رئیسی

7.

مدل سازی مفهومی چالش های فراروی تفکیک اراضی روستایی با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 81-111
طاهره صادقلو؛ آیدا صدرالسادات؛ زری افشار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب