1.

تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر خصوصیات ظهور گیاهچه، عملکرد و اجزای عملکرد یک ژنوتیپ بومی لوبیا به عنوان کشت دوم در رشت

دوره 44، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 23-33
محدثه لطیف زاده؛ محمد ابوطالبیان؛ محسن زواره؛ محمد ربیعی

2.

تأثیر تاریخ کشت و تراکم بوتۀ مادری بر عملکرد و کیفیت تجاری بذر دورگ ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس704

دوره 49، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 93-103
محمد رحمانی؛ محسن زواره؛ آیدین حمیدی؛ گریت هوگنبوم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.