1.

اثر سدیم نیترو پروساید بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی میوه ازگیل ‏‏(‏Mespilus germanica L.‎‏) طی انبارمانی

دوره 52، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 257-268
بشیر ایوب نژادگان؛ حمید حسن پور

2.

بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و پاداکسندگی برخی از موهای وحشی استان آذربایجان غربی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 369-380
رقیه خوش آمد شورجه؛ حمید حسن پور

3.

تأثیر محلول‌پاشی برگی اسید گلوتامیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم آلبیون ‏در شرایط هیدروپونیک

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 439-452
صلاح الدین مصلحتی فرد؛ حمید حسن پور

4.

تأثیر محلول‌پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسندۀ کل و برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ دو رقم توت‌فرنگی

دوره 48، شماره 3، دی 1396، صفحه 585-599
نادر محمودی سوره؛ علیرضا فرخزاد؛ حمید حسن پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب