1.

بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانو فناورانه در بخش کشاورزی ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 643-959
روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 425-437
کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ حشمت اله سعدی؛ لیلا زلیخایی سیار

3.

پیش‌بینی تغییرات میزان اشتغال بخش کشاورزی استان گیلان با استفاده از برخی شاخص‌های اقتصادی

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 651-661
کریم نادری مهدیی؛ محمدحسن فطرس؛ مهدی خیاطی

4.

عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-66
مرتضی ماجدی؛ کریم نادری مهدیی؛ حشمت اله سعدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب