1.

بررسی تأثیر دانش روستاییان بر رفتار دفع نهایی پسماندهای کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان قزوین)

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 465-475
پروانه صفری الموتی؛ علی شمس

2.

بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان زنجان از لحاظ شاخص های دامپروری

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-105
علی شمس؛ علی جوادی

3.

تعیین کننده های تمایل به مهاجرت خانوارهای روستایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 367-383
حلیمه رزمی؛ علی شمس؛ مرتضی مولایی

4.

دلایل بی‌انگیزگی جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان بوئین زهرا(

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 859-869
علی شمس؛ مینا قدیمی؛ علی‌اصغر میرک‌زاده؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد

5.

عوامل تأثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامپروری (مورد مطالعه: شهرستان چاراویماق)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 149-163
نازیلا نبی زاده؛ علی شمس؛ حسین شعبانعلی فمی

6.

عوامل مؤثر بر سطوح مشارکت مردم روستایی در پروژه های آبخیزداری (مطالعۀ موردی: حوزه‌های آبخیز درود فرامان و لعل آباد شهرستان کرمانشاه)

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 399-409
خدیجه مهردوست؛ علی شمس؛ اسماعیل کرمی دهکردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب