1.

الگوی ارزشیابی فرایند خط‎مشی‎گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 47-72
حسین گرجی پور؛ وحید خاشعی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ علی اصغری صارم

2.

شناسایی و تفسیر الگوهای ذهنی مدیران شهری نسبت به شهر هوشمند با روش‌شناسی کیو (مورد مطالعه: شهر همدان)

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 494-527
حمید ربانی ارشد؛ علی اصغری صارم؛ علیرضا اسلامبولچی؛ مهدی سعیدی

3.

ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 137-168
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر فانی

4.

واکاوی نقش داستان‌سراییِ سازمانی در توسعۀ منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-218
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ آرین قلی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب