1.

اثر موقعیت میوه در تاج درخت و محلول‌پاشی پتاسیم و کلسیم بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی پرتقال ‏تامسون‏ناول

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 479-491
طاهره رئیسی؛ جواد فتاحی مقدم

2.

ارزیابی تغییر برخی ترکیبات حاصل از تنش خشکی در ژنوتیپ‌های طبیعی مرکبات

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 409-420
رضا فیفائی؛ جواد فتاحی مقدم؛ حسین طاهری

3.

بررسی اثر پایه‌های احتمالی جایگزین نارنج بر رشد رویشی ارقام جدید پرتقال‌ ناف‌دار در شرق مازندران

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 611-625
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جواد فتاحی مقدم

4.

بررسی تغییرپذیریهای ناشی از خشکی در نژادگان طبیعی مرکبات

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 909-919
رضا فیفائی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ جواد فتاحی مقدم؛ معصومه کیااشکوریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب