1.

اثر محلول‌پاشی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین، تشکیل و ریزش میوه در پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis cv. Thomson navel)

دوره 46، شماره 3، آبان 1394، صفحه 367-378
فاطمه سیدکلایی؛ حسین صادقی؛ حسین مرادی

2.

پیش‌بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوۀ انار با استفاده از روش غیرزیانبار پردازش تصویر

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 443-451
علی میرحسینی؛ حسین صادقی؛ حسین مرادی

3.

تأثیر خاکپوش‌های بازتابندة نور آلومینیومی و پلی‌اتیلنی بر خواص ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی میوة شلیل رقم 'سان کینگ'

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 297-306
محبوبه یزدان پناه؛ حسین صادقی؛ حسین مرادی

4.

تأثیر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوۀ کیوی (Actinidia deliciosa cv.Hayward)

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 71-79
زینب محسنی؛ حسین صادقی؛ مجتبی محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب