1.

اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 577-596
شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ سمیه یوسفی

2.

اثر نوع دستورالعمل توجه، بازخورد و خودمختاری بر یادگیری حرکتی کودکان

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 365-378
آمنه هنرمند؛ شیلا صفوی همامی

3.

انسداد تحت‌فشار: اثر سطح مهارت و نوع فشار بر اجرای مهارت دریبل فوتبال

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 459-475
ابوالفضل اسماعیلی؛ شیلا صفوی همامی؛ احمدرضا موحدی

4.

تأثیر ترکیب‌های مختلف موسیقی و حرکات هماهنگ بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان پسر 8 تا 14 سالة کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 311-331
مریم نظری؛ احمدرضا موحدی؛ شیلا صفوی همامی

5.

تأثیر هدف‌گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش ‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 385-404
محدثه محمدی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی؛ شیلا صفوی همامی

6.

تعامل خودپندارۀ ‌بدنی با تمرین به روش مربی‌مدار و خودتنظیم در اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت ورزشی در دختران سنین دانشگاهی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 699-716
شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ الهام عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب