1.

استفاده مجدد از پساب، فرصتی برای توسعه بازار مجوز انتشار آلودگی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 211-227
شروین جمشیدی؛ محمدحسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی

2.

بررسی الگوی جریان در خلیج گرگان با در نظر گرفتن تغییرات تراز سطح آب دریای خزر با استفاده از مدل عددی

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 361-378
عبداله جعفری؛ محمدحسین نیک سخن؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی

3.

تخصیص بهینة آب با استفاده از تئوری‌بازی‌‌های همکارانه مطالعة موردی: حوضة آبریز زاینده‌رود

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 875-889
ندا اکبری؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب