1.

بازنمود جلوه های اساطیری پری در سینما براساس نظریة زبرمتنیت (بررسی موردی: مجموعة تلویزیونی آب پریا)( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تیر 1399، صفحه 37-44
زهرا رضائی؛ حامد نوروزی؛ ابراهیم محمدی

2.

خوانش بینامتنی اسطوره‌ی میوه ممنوعه در سه نمایشنامه‌ی برتر جشنواره‌های تئاتر کودک و نوجوان

دوره 27، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-60
عفت فارغ؛ ابراهیم محمدی؛ اکبر شایان سرشت

3.

خوانش پسامدرنیستی اسطوره در مرگ یزدگرد

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تیر 1392، صفحه 69-77
ابراهیم محمدی؛ مریم افشار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب