1.

اوقات فراغت شهر تهران: همگرایی و واگرایی در فرایند پرسه‌زنی مطالعه موردی شهرک قدس (غرب)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 31-50
ناصر فکوهی؛ علی‌رضا امیری

2.

بررسی انسان‌شناختی تنوع فضایی مطلوب از منظر ساکنان خانه‌های شهری تهران، البرز و قزوین

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 52-29
ناصر فکوهی؛ زهرا غزنویان

3.

زیستن میان فرهنگ‌ها: مردم‌نگاری چندفرهنگی‌بودن در میان معاودین محله دولت‌آباد تهران

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 121-140
یوسف سرافراز؛ ناصر فکوهی

4.

شهر به مثابه بدن: نگاهی انسان‌شناختی به میدان امام خمینی (توپخانه) تهران با تأکید بر رابطه کالبد انسانی و فضای شهری

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 29-49
ناصر فکوهی؛ فاطمه سیارپور

5.

هویت مکانمند و بی‌هویتی در فضای شهری: مطالعه موردی دو مجتمع مسکونی در شهر تهران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 44-7
ناصر فکوهی؛ مریم حسین یزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب