1.

ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین، بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 571-590
مرتضی اکبری؛ صاحب ایمانی؛ مهدی قباد نژاد؛ رحیم رحیمی

2.

تأثیرخودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌ها:با ملاحظۀ نقش اشتیاق کارآفرینانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری شهر تهران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 61-80
مژگان دیانتی؛ آصف کریمی؛ مرتضی اکبری

3.

تأثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 709-727
شیرمراد مرزبان؛ معصومه محقق هرچقان؛ مرتضی اکبری

4.

ترسیم نقشه‌ی دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 437-456
نسا رضایی؛ مرتضی اکبری؛ حمید پاداش

5.

رابطه‌ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشکده‌های کارآفرینی و کشاورزی)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 87-105
مرتضی اکبری؛ حجت شکیبا؛ منا زهتابی

6.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ‌(ICT)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 239-256
نازی داودی؛ مرتضی اکبری؛ حمید پاداش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب