1.

ارزیابی خسارت گونه‌های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز

دوره 49، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 91-98
نرگس کرم کیانی؛ علی اصغر سراج؛ بهزاد حبیب پور؛ معصومه ضیایی

2.

بررسی بیمارگری دو سویه از قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill روی لارو برگخوار چمن Spodoptera cilium Guenee در شرایط آزمایشگاه و مزرعه‌

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 15-24
مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ معصومه ضیایی

3.

پاسخ الکتروفیزیولوژیکی حشرات کامل مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidea) به برخی ترکیب‌های دورکنندۀ گیاهی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 79-96
زیبا ممدوح؛ علی اصغر سراج؛ مرتضی موحدی فاضل؛ جیانفرانکو آنفورا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب