1.

القصة القرآنیة والسردیات الحدیثة: دراسة فی مناهج الدارسین وتوجهاتهم النقدیة

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 25-48
ثریا رحیمی؛ خلیل پروینی

2.

جدلیة الأنا و الآخر فی أشعار عزالدین المناصرة المقاومة

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-22
مریم عباسعلی نژاد؛ خلیل پروینی؛ هادی نظری منظم؛ سید فضل الله میرقادری

3.

چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 63-84
موسی خضری آذر؛ عیسی متقی زاده؛ فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب