1.

بررسی مناسبات ارزش‌های زیست‌جهان زنان با میزان تأخر نظام حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 347-374
محمود قاضی طباطبایی؛ ابوعلی ودادهیر؛ امیر ملکی؛ ربابه فتحی

2.

برساختی جامعه‌شناسانه از منفعت: با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1027-1052
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر

3.

جدال با بی‌قدرتی در تجربه بیماری: روایت‌پژوهی مصرف‌کنندگان طب مکمل و جایگزین

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 999-1028
زهرا شهرزاد؛ سوسن باستانی؛ ابوعلی ودادهیر

4.

مطالعۀ جامعه شناختی مناسبات پزشک و بیمار در ایران

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 429-446
شمیم شرافت؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن عینی زیناب؛ مرضیه ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب