1.

برآورد هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیکی (GIUH) و هیدروگراف واحد لحظه‌ای تابع عرض (WFIUH) در حوضه‌های فاقد آمار (مطالعۀ موردی: حوضۀ قروه)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-62
پونه سعیدی؛ محمد حسین نیک سخن؛ خدیجه نوروزی

2.

بررسی عدم قطعیت‌های مدل مفهومی بارش-رواناب برای شبیه‌سازی حوضۀ آبریز طالقان با روش بیزین

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 223-236
زهرا سبحانیه؛ محمد حسین نیک سخن؛ بابک امیدوار

3.

پیش ‏بینی 10 سالۀ سطح آب زیرزمینی به‌منظور تعیین سیاست‏ های مناسب برای بهره ‏برداری از آبخوان با استفاده از کد منبع باز

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 405-414
حسین یوسفی سهزابی؛ سینا زاهدی؛ محمد حسین نیک سخن

4.

تحلیل عدم قطعیت مدل شبیه‌سازی-بهینه‌سازی آبخوان با استفاده از الگوریتم مونت کارلو (زنجیرۀ مارکوف)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 137-151
خدیجه نوروزی خطیری؛ محمدحسین نیک‌سخن؛ امین سارنگ

5.

توسعۀ مدلی برای محاسبۀ شاخص‎ پایداری کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1071-1087
اصغر کمالی؛ محمد حسین نیک‌سخن

6.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینۀ منابع با رویکرد همبست در بخش کشاورزی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1099-1111
کیانا نراقی؛ محمد حسین نیک سخن؛ بهرام ملک محمدی

7.

کاربرد و ارزیابی رویکرد همبست آب، غذا و انرژی در مدیریت منابع آب زیرزمینی کشاورزی (مطالعۀ موردی: دشت برخوار – اصفهان)

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 187-201
سمیه نیکو؛ مجتبی اردستانی؛ محمد حسین نیک سخن

8.

مطالعۀ اثر تغییرات بارش بر میزان آبدهی رودخانۀ درکه طی سال‏های 1368‌ـ 1391

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 465-476
نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب