1.

پیش ‏بینی و تحلیل پهنۀ سیل در شرایط تغییر اقلیم براساس سناریوهای مدل CanESM2

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 551-562
سجاد میرزائی؛ مهدی وفاخواه؛ بیسواجیت پردهان؛ سید جلیل علوی

2.

تأثیرپذیری رژیم سیلاب از تغییرات بارش و کاربری زمین در آبخیز چشمه‌کیله

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 221-234
علی نصیری خیاوی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمیدرضا صادقی

3.

تأثیر تغییر کاربری اراضی بر مقدار رواناب در حوضة آبخیز چالوس‌رود

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 211-220
مهدی وفاخواه؛ محمدرضا جوادی؛ جوانشیر نجفی مجد

4.

تأثیر سدهای گلستان و وشمگیر بر شاخص‏ های تغییرات هیدرولوژیکی رودخانۀ گرگان‌رود با استفاده از رویکرد دامنۀ تغییرپذیری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 595-607
فاطمه دایی چینی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی

5.

تحلیل الگوی وقوع ماه‏های پرباران و کم‏باران در استان گلستان با استفاده از روش آنالیز توانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 429-443
رئوف مصطفی‌زاده؛ مهدی وفاخواه؛ محسن ذبیحی

6.

تغییر روش آبیاری کشاورزان در قالب ابزار سیاستی پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی (PES) به‏منظور احیای دریاچۀ ارومیه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 255-266
مصطفی پناهی؛ علیرضا دانشی؛ مهدی وفاخواه

7.

مدل سازی تغییرات مکانی آب معادل برف بر اساس عوامل توپوگرافی و اقلیمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سهرورد استان زنجان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 673-686
حجت اله گنج خانلو؛ مهدی وفاخواه؛ علی فتح زاده؛ حسین زینی وند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.