1.

اثر افزودن ال-گلوتامین به رقیق‌کنندة تریس بر انجماد اسپرم پوشش‌دارشدة قوچ تالشی

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 289-296
ساناز حسن پور؛ محمد روستایی علی مهر؛ مهرداد محمدی

2.

اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری‌شده در جیرة غذایی بر عملکرد پرواری گوساله‌های نر هلشتاین

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 197-208
احمد محمدی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب