1.

تحلیل حقوقی «قطعنامۀ 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطۀ آن با «برجام»

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 995-1021
امید ملاکریمی؛ محمود جلالی؛ لیلا رئیسی

2.

توسل به بیوتروریسم از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 2057-2079
محمود جلالی؛ علی اصغر آقالر

3.

جاسوسی در حقوق بین‌الملل مدرن و ضرورت تدوین مقررات جهانی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 343-368
محمود جلالی

4.

جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین‌الملل ایران

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 965-983
شهرام صفائی؛ محمود جلالی

5.

جایگاه قرارداد بین‏ المللی «مشارکت ‏در ‏سرمایه‏ گذاری» در صنعت نفت ایران

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 853-875
مریم بلندی برزکی؛ محمود جلالی

6.

جنگ سایبری و توسعۀ حقوق بین‌الملل منع توسل به زور

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 697-713
مسعود رضائی؛ محمود جلالی

7.

چالش‏ های کارکردی نظام ممنوعیت جنگ ‏افزارهای بیولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403
فرزانه پورسعید؛ محمود جلالی؛ مسعود راعی

8.

حقوق بین‌الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیستِ فضایی

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 695-726
محمود جلالی؛ علی آقاحسینی

9.

حقوق مالکیت معنوی فعالیت‌های تجاری در فضای ماورای جو

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1139-1157
لیلا رئیسی؛ محمود جلالی؛ مرتضی صادقی دهصحرایی

10.

ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین‌‏المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1351-1372
محمود جلالی؛ سعیده توسلی اردکانی

11.

قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 381-403
محمود جلالی؛ وحید قاسمی

12.

ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 51-73
امید ملاکریمی؛ محمود جلالی

13.

مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 771-792
محمود جلالی؛ علی نوریانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب