1.

ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام جدید گیلاس در شرایط آب‌و‌هوایی کرج

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 17-25
اکرم اکبری؛ ناصر بوذری؛ محمد اسماعیل امیری؛ کاظم ارزانی

2.

تأثیر گوگرد‌ـ آهک، آمونیوم تیوسولفات و پروهگزادیون‌ـ کلسیم بر تنک میوه و بهبود ویژگی‌های کمّی و کیفی میوۀ هلو رقم رد هیون

دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 193-199
وهب اسدی؛ محمد اسماعیل امیری؛ محسن پیرمرادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب