1.

تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-46
مریم شریعت؛ غلامرضا داشاب؛ مهدی وفای واله

2.

تجزیۀ تبارزایی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 185-196
هاجر رضاخانی؛ غلامرضا داشاب؛ مهدی وفای واله


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.