1.

بازتعریف جامعه‌شناختی مفهوم محله از نگاه ساکنان: مطالعۀ پدیدارشناسی محلۀ کن منطقۀ 5 شهر تهران

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 221-240
سیده مائده قرشی؛ مصطفی ازکیا؛ محمد صادق مهدوی

2.

تجربۀ زیستۀ روستاییان از دریافت یارانۀ نقدی و پیامدهای آن (مطالعۀ پدیدارشناختی: روستای آهنگرمحله و قرن آباد شهرستان گرگان)‏

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 167-192
مصطفی ازکیا؛ سکینه حسینی رودبارکی

3.

تهیدستان شهری و عدم جذب در بازارکار رسمی (مورد مطالعه: مهاجران روستایی فقیر شهر تهران)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 93-117
عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

4.

مطالعۀ جامعه‌شناختی راهبردهای تهیدستان شهری برای بقا در شهر (مورد مطالعه: سرپرستان خانوارهای تهیدست شهر تهران)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 511-528
عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب