1.

آزادی در جامعۀ اسلامی از منظر فرهنگ: ارائة الگوی نظری- عملی زاهد

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 323-343
علی فتوتیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی

2.

بررسی و ارزیابی الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریانات فکری اسلامی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 133-154
سید سعید زاهد زاهدانی؛ مریم هاشم پور صادقیان

3.

شاکلۀ سیاست در تمدن مدرن و تمدن نوین اسلامی؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 125-148
سید سعید زاهد زاهدانی؛ محمدحسین جمال زاده

4.

نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 89-108
سید سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی مقدسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب