1.

برساختی جامعه‌شناسانه از منفعت: با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1027-1052
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر

2.

هرمنوتیک حدس و گمانی به‌مثابۀ روش پژوهش در علوم اجتماعی

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 579-598
یونس اکبری؛ مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب