1.

ارزیابی خطر اکولوژیک فلزات سنگین در رسوبات و بافت‌های مختلف درخت حرا (Avicennia marina) در سواحل خلیج فارس

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 90-106
ساناز خمر؛ سید مهدی حسینی

2.

تعیین نرخ مجاز مصرف ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از نظر فلزات سنگین در رودخانه‌های شهر خاش

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 665-675
ساناز خمر؛ سید مهدی حسینی؛ آرش خوشنودفر

3.

سنجش جیوه موجود در مو و شیر مادران و ارتباط آن با تعداد دندان های پر شده با آمالگام و تغذیه مادر مطالعه موردی: شهر زاهدان

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-86
ساناز خمر؛ علیرضا پورخباز؛ رضا دهمرده بهروز

4.

کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرآیند سونوفتوکاتالیستی حذف فنل از محلول‌های آبی

دوره 77، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 95-105
ساناز خمر؛ نجمه زینلی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب