1.

بررسی بازتاب هویت ملی در سینمای ایران (با تحلیل فیلم‌نامه آژانس شیشه‌ای، ناخدا خورشید و جدایی نادر از سیمین)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 109-127
علی اصغر فهیمی فر؛ حسنعلی پورمند؛ محمدجعفر مستشرق

2.

بررسی تغییر مفهوم عکاسی در ایران در گذار از گفتمان انقلابی به سازندگی بر اساس نظریه نهادگرایی گفتمانی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 209-241
هادی آذری ازغندی؛ اصغر فهیمی فر؛ علی شیخ مهدی

3.

خوانشِ بارتی از بازسازی مرگ ناموران تاریخ معاصر ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 29-51
علی شیخ مهدی؛ فروغ خبیری؛ اصغر فهیمی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب