1.

ارائه چارچوب سنجش پذیری سازه فرصت در پژوهش های کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 235-254
کمال سخدری

2.

ارائه چارچوب طراحی خدمت با استفاده از روش فراترکیب

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 77-91
صدف سرتیپی؛ رضا محمدکاظمی؛ محمود احمدپور داریانی؛ کمال سخدری

3.

باز بودن در نوآوری فرایند: مرور سیستماتیک ادبیات و ارائه مسیرهای پژوهشی آتی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 158-139
سعید نیّری؛ سیدرضا حجازی؛ کمال سخدری

4.

بررسی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی فرنچایزرها

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 631-648
کمال سخدری؛ بابک ضیاء؛ فاطمه جوهریان زاده

5.

تأثیر عوامل نهادی بر نرخ کارآفرینی بین‎المللی در کشورهای در حال توسعه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 339-358
محمد علی مرادی؛ کمال سخدری؛ شیما صنیعی

6.

تأثیر مهارت‌های اکتشافی تیم مؤسس بر پیشرفت فرآیند ایجاد کسب‌وکار نوپا: تبیین نقش تعدیل‌گر درجه تازگی ایده

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 61-80
کمال سخدری؛ سیما سجادی؛ محمد حسن مبارکی

7.

تاثیر تیم کارآفرینانه بر مقیاس پذیری کسب وکارهای نوپا

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 421-440
فائزه حنیف زاده؛ کامبیز طالبی؛ سید مجتبی سجادی؛ کمال سخدری

8.

تاثیر نوآوری باز بر نوآوری فرآیند در شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی ایران: اثرتعدیگرانه قابلیت یادگیری و قابلیت محافظت

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 541-560
سعید نیّری؛ سیدرضا حجازی؛ کمال سخدری

9.

تحلیل مدل رفتاری کسب و کارهای نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتری (مطالعه موردی: کسب و کارهای نوپای مستقر در شتاب دهنده‌های شهر تهران)

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 395-415
کمال سخدری؛ بهروز زارعی؛ بهزاد صادقی

10.

شاپرک به‌مثابة کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 393-411
علی رضائیان؛ حسن دانایی فرد؛ کمال سخدری؛ مهدی وحدت کار

11.

شناسایی مکانیزم های سازمانی استخدام و کارمندیابی کارآفرینانه، مشوق رفتار کارآفرینانه سازمانی (صنایع منتخب)

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 172-196
مجتبی ناهید؛ کمال سخدری؛ علی داوری

12.

قابلیت شبکه‌سازی و عملکرد کارآفرینانة سازمانی: تبیین نقش گرایش‌های راهبردی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ارائهکنندة تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی ایران)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 159-174
کمال سخدریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب