1.

آثار حقیقی کارکرد بانک به‌عنوان خالق نقدینگی از مجاری وام‌دهی و استمهال صوری مطالبات غیرجاری: رهیافت DSGE

دوره 57، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 583-628
محمد امیرعلی؛ رسول بخشی دستجردی؛ محمد واعظ برزانی

2.

سیاست پولی بهینه‌ی استوار در شرایط نااطمینانی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هانسن و سارجنت

دوره 53، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 153-179
فاطمه لبافی فریز؛ سعید صمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ رسول بخشی دستجردی

3.

مطالعه‌ی تأثیر کنز برسطح تولید و رفاه در اقتصاد ایران طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 52، شماره 4، دی 1396، صفحه 789-820
رسول بخشی دستجردی؛ رویا رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب