1.

برنامه‌ریزی بستر طبیعی شبکه‌های بوم‌شناختی (مورد مطالعه: سیمای‌ سرزمین شهری کرج)

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 263-283
شعله حسنی؛ شهیندخت برق جلوه

2.

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب ‌کربن شهر تهران، متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 253-283
بهروز ناروئی؛ شهیندخت برق جلوه؛ حسن اسماعیل زاده؛ لعبت زبردست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب