1.

ارزیابی تاثیر تغییرات زاویه سیکل قوسی بر ضریب دبی سرریزهای کنگره ای قوسی و کلید پیانویی قوسی

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 341-351
کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ جلال شیری؛ مهدی ماجدی اصل

2.

ارزیابی عملکرد روش‌های داده‌گرا در تخمین بار کل رسوبی رودخانه های شنی

دوره 50، شماره 6، آبان 1398، صفحه 1467-1477
کیومرث روشنگر؛ سامان شهنازی

3.

بررسی روند تأثیرات پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی بر میزان انتقال بار بستر با استفاده از همبستگی‌های آماری و روش‌های یادگیری ماشین

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-112
کیومرث روشنگر؛ سمیرا جولازاده

4.

پپیش‌بینی و ارزیابی ارتباط دبی رودخانه در ایستگاه‌های هیدرومتریک متوالی با استفاده از روش‌های ترکیبی GPR-EEMD (مطالعه موردی: رودخانه هوستونیک)

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2473-2485
کیومرث روشنگر؛ معصومه چمنی

5.

مقایسه عملکرد روش‌های یادگیری عمیق و یادگیری ماشین در پیش بینی میزان اکسیژن محلول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401
کیومرث روشنگر؛ سینا داودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب