1.

تأملی در مفهوم مماطلۀ مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 939-968
سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ احسان شهسوار

2.

واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 731-750
سید ابوالقاسم حسینی زیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب