1.

ارزیابی عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت تراکم ساختمانی محدوده‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 809-826
اصغر عابدینی؛ رضا کریمی

2.

بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 673-690
اصغر عابدینی؛ رضا کریمی؛ سحر اردلان افتخاری؛ فرزانه ملازاده

3.

تحلیل ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی شهر ارومیه

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1009-1031
هیوا اسدی؛ فریدون نقیبی؛ اصغر عابدینی

4.

تحلیل تأثیرات همه‌گیری کرونا بر پایداری اجتماعی (نمونة موردی: محدودة بافت فرسودة ارومیه)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1149-1173
اصغر عابدینی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه

5.

تحلیل ساختار فضاهای شهری مطلوب زنان با تأکید بر امنیت در شهر ایرانی – اسلامی (مطالعۀ موردی: محلۀ مهدی القدم ارومیه)

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 629-644
اصغر عابدینی؛ زبیده کریمی؛ مینا گلشنی؛ نیلوفر نظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب