1.

رابطه هزینه‌های آموزشی دولت و توسعه انسانی در ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 157-178
شقایق صنعتگران؛ میثم موسایی؛ شهلا کاظمی پور

2.

شناسایی مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر تعهد به نظم اجتماعی در شهر تهران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 163-194
علیرضا گودرزی؛ شهلا کاظمی پور؛ حمید انصاری

3.

مطالعۀ جامعه‌شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 293-312
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب