1.

تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 43-59
سلیم فرزانه؛ محمد شاملوئیان؛ رئوف سید شریفی؛ شهرام خدادادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب