1.

اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد (ACT)، بر نشخوار فکری در دختران نوجوان ورزشکار حرفه‌ای دارای آسیب ورزشی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 165-180
مصطفی حمیدی؛ سمیه شاهمرادی؛ عباس جواهری محمدی؛ حسن رهبان فرد

2.

ارائۀ الگوی رشد پس از سانحه مبتنی بر روان‌شناسی مثبت در بهبودیافتگان سرطان: مطالعه‌ای فراترکیب

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 197-225
عباس جواهری محمدی؛ نیکو قاضی نژاد؛ مطهره وکیلی

3.

بررسی پدیدارشناسانة گرایش دانشجویان با رشته‌های غیرمرتبط به تحصیل در رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 139-157
میلاد توپ شکن؛ زهرا نقش؛ عباس جواهری محمدی

4.

تجربه‌های شناختی و احساسی نوجوانان در استفاده از شبکة اجتماعی اینستاگرام

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 139-160
عباس جواهری محمدی؛ ثمین بهارشانجانی؛ مطهره وکیلی

5.

تجربۀ زیستۀ مشاوران مدارس از ارائۀ خدمات مشورتی به معلمان و والدین در دورۀ همه‌گیری کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناختی

دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 49-66
سید محمد مهدی رئیس کرمی؛ حسین کشاورز افشار؛ عباس جواهری محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب