1.

ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل رفتگی مدیران دانشکده های تربیت بدنی، غیر تربیت بدنی و مدیران دانشگاههای آموزش عالی کشور

دوره 13، شماره 13، مهر 1381
دکتر محمود گودرزی؛ دکتر محمد کشتی دار

2.

بررسی ارتباط بین در صد چربی و وزن بدون چربی ( LBM ) بدن با چربی ها و لیپوپروتئین های خون ( کلسترول و تری کلیسیرید و LDL,HDL ) در دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بیرجند

دوره 20، شماره 20، تیر 1383
مهدی مقرنسی؛ دکتر عباسعلی گائینی؛ دکتر محمود گودرزی

3.

بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون ایران و کشورهای منتخب برای ارائه الگوی بهینه

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383
دکتر مجید جلالی فراهانی؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر حسن اسدی

4.

بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعداد یابی در کشتی

دوره 25، شماره 25، مهر 1384
دکتر بهرام یوسفی؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر ناصر بهپور

5.

بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377 و 1380

دوره 24، شماره 24، تیر 1384
دکتر فریبا عسگریان؛ دکتر احمد فرجی دانا؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر افشار جعفری

6.

سیر تطور ورزش باستانی و زور خانه در ایران

دوره 22، شماره 22، دی 1383
دکتر محمود گودرزی

7.

طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران س ازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 21، مهر 1383
دکتر محمود گودرزی؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر محمد احسانی

8.

گرایش های مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم وتحقیقات و فناوری در مواجهه با تضادهای سازمانی

دوره 22، شماره 22، دی 1383
پرستو اصانلو؛ دکتر محمود گودرزی؛ دکتر حسن اسدی

9.

مقایسه میزان شادکامی دانشجویان ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران

دوره 25، شماره 25، مهر 1384
محمود ، رسول گودرزی ، حمایت طلب؛ دکتر محمود گودرزی؛ رسول حمایت طلب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب