1.

اهداف، مبانی، اصول وروش های تربیت بدنی در تربیت اسلامی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380
مجتبی عبداللهی؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر خسرو باقری

2.

تاثیر سطح تبحر الگو بر اکتساب یادداری و انتقال مهارت حرکتی

دوره 21، شماره 21، مهر 1383
دکتر الهه عرب عامری؛ دکتر احمد فرخی؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ ذکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

3.

مقایسه تاثیر یادگیری پنهان و آشکار بر زمان واکنش زنجیره ای

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383
دکتر بهروز عبدلی؛ دکتر حسن عشایری؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ دکتر احمد فرخی

4.

مقایسه ی دو نوع اضطراب صفتی رقابتی وحالتی رقابتی موجود درورزشکاران مردداخلی وخارجی شرکت کننده در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ورزش وملتها

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379
دکتر احمد فرخی؛ الهام حکاک


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب