1.

واسنجی مدل های گامپرتز و لجستیک برای محاسبه دوره بحرانی کنترل علف های هرز

دوره 4، شماره 2، مهر 1381، صفحه 61-66
سید محمود رضا بهبهانى؛ محسن اسکافی؛ على محمد احمدى

2.

واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاک آمریکا با روش حداقل مربعات

دوره 2، های 1 و 2، فروردین 1379، صفحه 43-50
غلام عباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی؛ محسن اسکافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب